[ b / int ] [ g / a / mu ]

/a/ - Anime

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1553027931836.gif (653.19 KB, 389x377, 1526833666631.gif) ImgOps Google iqdb

 No.1225

>>

 No.1276

>>1225
ooo laibai gerai :D

>>

 No.1349

File: 1553281869316.webm (1.53 MB, 1280x720, yui is pure.webm) ImgOps Google iqdb

>>1276
aha tikiuosi kad Yukino laimės Hačimana :D

>>

 No.1351

>>1349
aha aš ir :) jie atrodo labai panšūs ir manau vienas kitam tikrai tiktų :D

>>

 No.1356

File: 1553291045184.jpg (2.4 MB, 3479x6478, yande.re 273700 ponkan_8 s….jpg) ImgOps Google iqdb

>>1351
>jie atrodo labai panšūs ir manau vienas kitam tikrai tiktų :D
Būtent

Unikalūs IP: 3


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]