[ b / int ] [ g / a / mu ]

/a/ - Anime

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1553801282830.png (325.61 KB, 622x700, D2wA_pMU0AYz1Bm.png) ImgOps Google iqdb

 No.1575

Pasveikinkite Koume!
>>

 No.1628

File: 1553818173270.jpg (316.45 KB, 1200x1500, lolibooru 153877 sample.jpg) ImgOps Google iqdb

>>1575
oi velnias tik dabar pastebėjau.. :D
Ai tai pasveikinsiu ir pavėluotai. Su gimtadieniu, Koume!

>>

 No.1629

File: 1553872342005.jpg (77.58 KB, 800x1103, __shirasaka_koume_idolmast….jpg) ImgOps Google iqdb

>>1628
Valio :D

Unikalūs IP: 2


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]