[ b / int ] [ g / a / mu ]

/a/ - Anime

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis
(Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1557678989407.jpg (183.19 KB, 451x604, 1538402634855.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.2732[Paskutinės 50 žinučių]

Kur jūsų dimensijos?
>>

 No.2739

File: 1557685422810.jpg (133.7 KB, 960x720, 1527419659420-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2752

File: 1557688300141.jpg (98.4 KB, 1280x960, 1527472178992-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2758

File: 1557689392694.jpg (491.4 KB, 2048x1152, 14593694538843.jpg) ImgOps Google iqdb

man irgi patinka tokie paveikslėliai

>>

 No.2770

File: 1557691696383.jpg (6.21 MB, 4272x2848, 1527472179011-1.jpg) ImgOps Google iqdb

>>2758
Labai gerai :)

>>

 No.2774

File: 1557692284077.jpg (250.65 KB, 1920x1080, 1536508140471.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2782

File: 1557761768002.png (5.7 MB, 2253x2021, 1527472179011-2.png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2783

File: 1557763942961.png (2.96 MB, 1987x1118, 1527472179011-3.png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2785

File: 1557764660555.png (1.4 MB, 960x960, 1527472431788-0.png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2787

File: 1557768468550.jpg (1.33 MB, 2560x1920, 1527472431788-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2788

File: 1557768956743.jpg (921.45 KB, 2560x1443, 1527472431788-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2789

File: 1557769404906.jpg (161.3 KB, 990x1024, 606ce804219f2aaff6266bb21b….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2793

File: 1557770386183.jpg (851.61 KB, 2560x1707, 1527472431788-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2795

File: 1557770825046.jpg (61.87 KB, 476x700, 469b58784cf95b220cb847e6a9….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2810

File: 1557773052355.jpg (66.34 KB, 1024x763, 26d67f1d2f3fba9d97e9426d9c….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2818

File: 1557774081490.jpg (693.31 KB, 2560x1912, 1527476743521-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2828

File: 1557776008074.png (1014.45 KB, 622x960, 1468383665152588184 (1).png) ImgOps Google iqdb

>>2810
>kill your waifu
Tik ne tai!

>>

 No.2837

File: 1557777032486.jpg (788.17 KB, 2560x1707, 1527476743521-0.jpg) ImgOps Google iqdb

>>2828
Che che che :)

>>

 No.2841

File: 1557777553340.png (721.75 KB, 800x907, 1527476743521-1.png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2853

File: 1557780072675.jpg (650.49 KB, 1920x1080, 1527476743521-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2855

File: 1557780378915.jpg (608.34 KB, 2560x1443, 1527476825364-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2870

File: 1557812198723.jpg (586.33 KB, 1620x2160, 1527476825364-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2871

File: 1557851431850.jpg (452.91 KB, 1243x1024, 1527476825364-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2872

File: 1557857450132.jpg (448.83 KB, 1024x686, 1527476825364-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2873

File: 1557858705308.jpg (448.2 KB, 2048x1536, 1527476909647-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2874

File: 1557862598109.png (395.59 KB, 604x604, 1527476909647-1.png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2875

File: 1557864574827.jpg (361.16 KB, 1920x1080, 1527476909647-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2876

File: 1557865086971.jpg (361.49 KB, 1457x903, 1527477037782-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2879

File: 1557928458914.jpg (98.64 KB, 1024x1008, ea54d04f7b0e8ea8d8229c3790….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2880

File: 1557929803271.jpg (393.97 KB, 1280x960, 1480107354607.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2886

File: 1557940106277.jpg (359.71 KB, 1500x971, 1527477037782-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2887

File: 1557941222230.jpg (355.75 KB, 1280x853, 1527477037782-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2888

File: 1557941631675.jpg (333.23 KB, 1267x1024, 1527477037782-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2891

File: 1557945093113.jpg (317.15 KB, 1400x930, 1527477198408-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2895

File: 1557947061508.jpg (315.31 KB, 1280x853, 1527477198408-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2929

File: 1557953579968.jpg (306.27 KB, 1280x960, 1468383664184910997.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2930

File: 1557981085336.jpg (307.31 KB, 1920x1280, 1527477198408-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2931

File: 1557981141713.jpg (303.4 KB, 2560x1707, 1527477198408-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2932

File: 1557981573149.jpg (291.49 KB, 1280x853, 1527477295812-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2939

File: 1558025418712.jpg (291.43 KB, 1200x798, 1527477295812-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2940

File: 1558025757485.jpg (254.07 KB, 1280x960, 14856396253700.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2963

File: 1558030573661.jpg (278.26 KB, 1655x1053, 1527477295812-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2965

File: 1558030750993.jpg (262.14 KB, 1280x960, 1527477295812-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2966

File: 1558030931446.jpg (249.66 KB, 1280x886, 1527477386938-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2974

File: 1558032910076.gif (8.54 MB, 1754x1227, 86b68dd9426454f5a282484764….gif) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2987

File: 1558034595637.gif (5.39 MB, 1024x722, 075838d30524f38305192dce82….gif) ImgOps Google iqdb


>>

 No.2993

File: 1558035030847.jpg (243.84 KB, 1304x863, 1527477386938-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3004

File: 1558036904647.jpg (203.55 KB, 1024x685, 1533384790647.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3005

File: 1558037801680.jpg (238.18 KB, 1600x1000, 1527477386938-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3006

File: 1558037862255.jpg (232.85 KB, 1280x853, 1527477386938-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3007

File: 1558037930940.jpg (226.41 KB, 1024x1024, 1527478141175-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3008

File: 1558038982992.jpg (225.24 KB, 1920x1280, 1527478141193-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3034

File: 1558044009535.gif (2.91 MB, 3872x2592, 1500937967868.gif) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3046

File: 1558078858312.jpg (7.32 MB, 4272x2848, 5b6673dc1e10bfce75f6b25c40….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3047

File: 1558090115318.jpg (154.1 KB, 1280x974, 8baf91e2c4ded53e4d982e029f….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3048

File: 1558090241951.jpg (5.69 MB, 2848x4261, 8e3e186ff344869aad337803c4….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3050

File: 1558094648860.jpg (172.03 KB, 960x536, 660ba87d558712b51dd7a35285….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3051

File: 1558094737683.png (554.75 KB, 967x560, 5202a0b8bdd3e9e0ff6f19e80c….png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3052

File: 1558096589016.jpg (424 KB, 2560x1659, 73630e28114e4f676441e24275….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3053

File: 1558098402540.jpg (216.25 KB, 1200x777, 1527478141193-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3054

File: 1558100214507.jpg (209.43 KB, 1280x914, 1527478349165-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3055

File: 1558101597148.jpg (208.34 KB, 1920x1280, 1527478349165-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3060

File: 1558104133585.jpg (838.01 KB, 2560x1707, SY78ZNXWa3c.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3061

File: 1558104164740.jpg (134.87 KB, 1400x863, kinzma6a6gtopd7jicrm.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3128

File: 1558139948251.jpg (211.96 KB, 1280x960, 1490908078195.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3129

File: 1558139995554.png (910.01 KB, 873x636, ra-9.png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3185

File: 1558272829681.jpg (203.34 KB, 960x720, 1527478349165-2.jpg) ImgOps Google iqdb

>>3129
Labai miela

>>

 No.3186

File: 1558284196596.jpg (198.61 KB, 960x720, 1527478349165-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3187

File: 1558288545530.jpg (188.75 KB, 1280x875, 1527478504698-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3188

File: 1558293161149.jpg (185.93 KB, 1280x800, 1527478504698-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3191

File: 1558370535958.jpg (185.78 KB, 1280x811, 1527478504698-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3192

File: 1558371354130.jpg (185.45 KB, 1279x804, 1527478504698-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3193

File: 1558372466385.jpg (205.73 KB, 1280x853, 14747076838860.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3194

File: 1558372505452.jpg (181.37 KB, 1280x869, CozrM_N_UyM.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3195

File: 1558376173353.jpg (183.04 KB, 1280x768, 1527478810566-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3198

File: 1558378937282.jpg (182.73 KB, 1280x854, 1527478810566-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3203

File: 1558379732697.jpg (173.76 KB, 1280x960, 1527478810566-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3209

File: 1558380554077.jpg (171.43 KB, 1682x1165, 1527478810566-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3247

File: 1558455026626.jpg (165.7 KB, 1600x900, 1527478959155-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3248

File: 1558459041065.jpg (75 KB, 1080x810, bcf2ad0b250f287b31d34a068e….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3249

File: 1558459081506.jpg (166.03 KB, 720x928, 66aa52661f934b927fa72e8ec9….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3252

File: 1558461787831.jpg (162.09 KB, 1280x809, 1527478959155-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3257

File: 1558463532633.jpg (158.82 KB, 1280x720, 1527478959155-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3266

File: 1558464827808.jpg (112.13 KB, 992x721, d938042b2496f55b70780ac0ab….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3267

File: 1558464861550.jpg (152.13 KB, 1280x720, 184ea41561464bce073f1b34e4….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3269

File: 1558465189025.jpg (154 KB, 1280x700, 1527478959155-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3306

File: 1558542321700.jpg (143.68 KB, 1280x960, 1527479070319-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3307

File: 1558544894498.jpeg (1.25 MB, 2560x1690, anime-girl-train-trip-rea….jpeg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3308

File: 1558545119887.jpg (59.69 KB, 1080x810, 2d_real_43533339_177964849….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3309

File: 1558549979805.jpg (137.54 KB, 1200x780, 1527479070319-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3312

File: 1558551232091.jpg (130.98 KB, 1000x667, 1527479070319-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3313

File: 1558553288614.jpg (125.54 KB, 1280x853, 1527479070319-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3316

File: 1558554380906.jpg (135.99 KB, 1280x853, nqzOcPAyJdc.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3317

File: 1558554414711.jpg (606.92 KB, 1312x984, nt-g9Gc7uDo.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3327

File: 1558556661153.jpg (241.6 KB, 1772x1186, 1527581076122-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3329

File: 1558556916959.jpg (330.9 KB, 1280x960, 1527581076122-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3360

File: 1558562413401.jpg (560.04 KB, 2560x1530, AGAYEaJ1xaw.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3361

File: 1558626743065.jpg (293.2 KB, 1280x1024, 1527581076122-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3362

File: 1558628189459.jpg (114.77 KB, 748x1023, 03X_jaqoIsk.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3366

File: 1558632307449.jpg (920.38 KB, 2560x1674, 1527581076122-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3367

File: 1558632652005.jpg (1.61 MB, 2560x1707, Vocaloid.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3368

File: 1558634383634.jpg (146.1 KB, 897x682, 1527602913845-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3369

File: 1558635297894.jpg (1.12 MB, 2048x1302, Yuru-Camp.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3370

File: 1558635908425.jpg (149.41 KB, 1024x678, 1527602913859-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3371

File: 1558636572988.jpg (477.38 KB, 2560x1809, jPJPC8MqHYg.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3372

File: 1558638458770.jpg (346.95 KB, 1842x1306, ZCezCGQTNOY.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3373

File: 1558638959657.jpg (123.28 KB, 1024x575, 1527602913859-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3374

File: 1558640309287.jpg (120.54 KB, 1280x853, 1527602913860-3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3375

File: 1558640487629.jpg (302.45 KB, 2000x1195, P4wF6YNELv4.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3376

File: 1558682949995.jpg (105.96 KB, 700x1049, 1527618091505-0.jpg) ImgOps Google iqdb

>>3375
Oi kaip miela :)

>>

 No.3377

File: 1558682972795.jpg (89.54 KB, 604x604, 1527615365302-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3378

File: 1558684970808.jpg (110.95 KB, 1000x597, 1527681088580-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3379

File: 1558688300313.jpg (172.84 KB, 1280x960, 1527681355363-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3380

File: 1558694333476.jpg (96.24 KB, 1080x607, 92e1a6ac89415d784712467444….jpg) ImgOps Google iqdb

>>3376
aha :)

>>

 No.3381

File: 1558694470184.png (3.44 MB, 1920x1080, 5415b60801419f4a67b1693fc4….png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3382

File: 1558694542094.jpg (511.11 KB, 2560x1441, TsLnAvWOZ4E.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3534

File: 1558888498346.jpg (108.77 KB, 600x849, 1527696301138-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3537

File: 1558897198263.jpg (116.35 KB, 1280x720, 1528222351992-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3538

File: 1558901774754.jpg (85.8 KB, 1200x628, 1528278444561-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3539

File: 1558902512177.jpg (93.22 KB, 1280x960, 1528672989649-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3540

File: 1558931757164.jpg (1.11 MB, 2560x1632, 1527696202368-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3544

File: 1559232467139.jpg (171.8 KB, 1280x853, 1528875452192-0.jpg) ImgOps Google iqdb

>>3540
Sveikas sugrįžęs, čiane!

>>

 No.3547

File: 1559241019895.jpg (560.62 KB, 1751x1048, anime-girl3.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3622

File: 1559258287601.jpg (285.25 KB, 1987x1118, X8Y0lf91kzA.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3667

File: 1559662601966.jpg (100.01 KB, 807x605, 1529116957161-0.jpg) ImgOps Google iqdb

>>3622
Kažkaip dinginėja ryšys…

>>

 No.3671

File: 1559666209092.jpg (8.01 MB, 4272x2848, d0d1dc9f518211d72866b22d66….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3672

File: 1559670867795.png (3.47 MB, 1620x1946, a8f60a42f14d4ea1abbc5add07….png) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3675

File: 1559671699755.jpg (643.48 KB, 2560x1619, ojrhqwpcxaQ.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3676

File: 1559671729467.jpg (205.99 KB, 1280x853, 1499941872013.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3677

File: 1559671763889.jpg (766.42 KB, 1280x832, Code-Geass.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3680

File: 1559673715372.jpg (3.18 MB, 3624x2800, ef8dc0414efce7c9e6f085a0d5….jpg) ImgOps Google iqdb

>>3675
>va dėl ko
Mat kaip…

>>

 No.3685

File: 1559674368557.jpeg (1.26 MB, 1600x1077, 1555588628045-1.jpeg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3689

File: 1559674685733.jpg (1.15 MB, 1280x888, Code-Geass-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3693

File: 1559675122829.jpg (315.44 KB, 1620x2160, c48f0b834098992e39947bcb93….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3701

File: 1559678601047.jpg (268.81 KB, 811x584, 1530385896797-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3749

File: 1559687254100.jpg (125.84 KB, 854x854, 87.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3750

File: 1559687287359.jpg (70.74 KB, 736x920, 89.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3751

File: 1559687329717.jpg (62.76 KB, 1080x718, 987s.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3752

File: 1559710180681.jpg (245.76 KB, 1304x877, a856a3785ad3122a9cbe5ac32e….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3755

File: 1559753605620.jpg (228.52 KB, 1200x878, ee9b5dcfbf63ad32033a794f28….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3756

File: 1559757197480.jpg (213.07 KB, 1280x905, 1530385896797-2.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3757

File: 1559761810104.jpg (198.56 KB, 900x945, c43c1b8b6470cf3125008f86d6….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3759

File: 1559762697237.jpg (176.89 KB, 1024x768, f2bec30322d2f223a2dcc1b58f….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3763

File: 1559839356870.jpg (171.56 KB, 1280x853, 1528875452192-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3764

File: 1559842842312.jpg (160.13 KB, 1024x691, 1530385896797-1.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3765

File: 1559846602865.jpg (102.52 KB, 811x520, ba53f1b8faccfcb50b180937db….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3766

File: 1559846764721.jpg (58.29 KB, 960x681, 768.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3767

File: 1559848927388.jpg (124.31 KB, 960x600, sdfsf.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3768

File: 1559850312616.jpg (97.49 KB, 807x605, 1529116957161-0.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3839

File: 1559915399722.jpg (92.15 KB, 854x1068, 121.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3840

File: 1559915436159.jpg (81.68 KB, 768x960, wrw.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3905

File: 1559984605064.jpg (82.37 KB, 811x622, a6bea7c17e3cf521cd77f17e03….jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3907

File: 1559996538992.jpg (94.98 KB, 1080x929, rtrtrt.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3908

File: 1559996570223.jpg (86.66 KB, 720x900, eer.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.3998

File: 1560440962665.jpg (119.31 KB, 1280x800, d2f74b6ead48a3a9e9995168c0….jpg) ImgOps Google iqdb


Unikalūs IP: 2


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]