[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Tema
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4

| Katalogas | Pagrindinis 🏠

File: 1636567846139.jpg (659.43 KB, 4032x3024, 1631267275192-1.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.163[Atsakyti]

Unikalūs IP: 1


File: 1636567765136.jpg (71.49 KB, 1080x1440, 1631267275192-0.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.162[Atsakyti]

Unikalūs IP: 1


File: 1613476487949.jpg (416 KB, 986x1024, baseddeprt.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.130[Atsakyti]

ale martwo
zapraszamy na wilno
>>

 No.131

to nasz nowy dom tutaj możemy uwolnić się od tyrańskich reżimów damiana

>>

 No.132

File: 1615464187957.png (1.12 MB, 907x632, 1598757457454.PNG) ImgOps Google iqdb

kurwa mac hahaha

Unikalūs IP: 2


File: 1605458675325.jpg (219.43 KB, 750x643, 1590258993908.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.127[Atsakyti]

>stumt
>stumt
>stumt
Alio, ponas litčene? Ar jūs gyvas?
>>

 No.128

File: 1607471262216.png (760.46 KB, 1046x675, 7895.png) ImgOps Google iqdb

>>127
merdėjantis

Unikalūs IP: 2


File: 1577093584886.jpg (123.51 KB, 790x1222, 26770403.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.116[Atsakyti]

Kaip sekasi savanoriaut?
Labai baisu?
Duoda pašaudyt?
Labai bara ir muša?
5 žinutės(-ių) nerodomos(-a). Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.122

Laikas bėga nesustabdomai.

>>

 No.123

File: 1582989771569.gif (6.41 MB, 600x600, 89.gif) ImgOps Google iqdb

>>122
kuo tik greičiau prabėgtų visi šitie likę mėnesiai kariuomenėje tuo man tik būtų geriau

>>

 No.124

>>123
Gal jau grįžai ant visam?

>>

 No.125

>>124
Taip

>>

 No.126

>>125
Jė!!!

Unikalūs IP: 5


File: 1558800103148.gif (627.48 KB, 540x550, 1529186477260.gif) ImgOps Google iqdb

 No.86[Atsakyti]

katc katc katc
12 žinutės(-ių) nerodomos(-a). Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.111

>>110
O kodėl tau patinka tamsa? Juk tamsoj gyvena pabaisos…

>>

 No.112

>>111
Nes aš pats ir esu pabaisa… BŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ

>>

 No.113

>>112
O neeeeeeee! Nesuvalgyk manęs!!!!!

>>

 No.114

>>113
Tau labai pasisekė, kad aš nesu alkanas

>>

 No.115

Pumpurai pumpurėliai…
Juos ilgam užlaikė žiemužėlė

Unikalūs IP: 4


File: 1553339342485.jpg (88.05 KB, 494x336, 1372341070455.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.56[Atsakyti]

Visiškas lavonynas
12 žinutės(-ių) nerodomos(-a). Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.82

File: 1557273497799.jpg (49.35 KB, 1024x576, 1556765447600.jpg) ImgOps Google iqdb

>>71
Vadinasi badausiu

>>

 No.99

>>82
Ar dar nenumirei iš bado?

>>

 No.100

Kodėl nulaužėt pagrindinį čianą?

>>

 No.101

>>100
Kad visi čia pereitų

>>

 No.102

File: 1561465398977.jpg (665.07 KB, 1920x2673, 3b77bf73e5c0f0cbe30f0a9ddd….jpg) ImgOps Google iqdb

>>99
Numiriau dabar aš rašau iš skaistyklos…

Unikalūs IP: 5


File: 1557273869878.jpg (88.13 KB, 600x802, 1556625763309.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.83[Atsakyti]

O koďēl kai lyja niekas nerenka vandens?
5 žinutės(-ių) nerodomos(-a). Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.94

>>93
Ant kokių linuxų hostini?

>>

 No.95

>>94
Ubuntu server

>>

 No.96

>>95
Heh, nelabai hakeris…

>>

 No.97

>>96
Nu taip… O pats kiba Kali linux naudoji? :D

>>

 No.98

>>97
Ne, aš archą, nes esu kampuotas vaikis ;)

Unikalūs IP: 3


File: 1555878093462.png (654.67 KB, 1280x800, CTQHQHMFOI3P7RFBWD2GPXW355….png) ImgOps Google iqdb

 No.78[Atsakyti]

Tu supista bulvė!
>>

 No.79

ne tu

>>

 No.80

File: 1556895662699.png (332.26 KB, 640x480, bulve1.png) ImgOps Google iqdb

>>78
hmm?

>>

 No.81

File: 1557273357551.jpg (107.22 KB, 1200x800, 1556865862977.jpg) ImgOps Google iqdb

>>79
Aš nepakesiu tokiu ižeidimų!
>>80
Ķokia miela bulvė

Unikalūs IP: 3


File: 1553255935772.jpg (1012.76 KB, 2381x1786, 190322_1352.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.54[Atsakyti]

>Karts nuo karto balandžiai įskrenda į balkoną
>Nueinu jų išvyti
>Kampe randu lizdą su kiaušiniu
Ką daryti?
>>

 No.55

Iš pradžių galvojau leisiu tiems balandžiams įskristi ir prižiūrėt tą kiaušą. kad kas nors išsiristų ir tai galėčiau nufilmuoti, bet kad neturiu kokios atsarginės kameros.

>>

 No.57

>>54
>>55
Išsikepk ji kek
O jeigu rimtai tai palik ir pažiūrėk kas bus ir pranešk atgal čia

>>

 No.64

>>57
Gerai. Jau ir atdarą langą palikau, kad galėtų ir vėl tie balandžiai įskristi

>>

 No.76

Eina po galais tie balandžiai. Man jie visą balkoną apkakojo. Daugiau aš jų neįsileisiu. O tas jų kiaušinis tai vis dar ten toje pačioje vietoje yra ir niekas iš jo neišsirito…

>>

 No.77

>>76
kek

Unikalūs IP: 3


Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]
[ 1 / 2 / 3 / 4 ]
| Katalogas | Pagrindinis 🏠