[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Tema
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4

| Katalogas | Pagrindinis 🏠

File: 1632635332509.webm (2.59 MB, 640x272, juokas.webm) ImgOps Google iqdb

 No.136[Atsakyti]

Nauja webm tema
24 žinutės ir 62 žinutės su pav. nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.164

File: 1636710829970.mp4 (7.82 MB, 1280x720, this_sucks.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.167

File: 1636956126227-0.mp4 (1.12 MB, 1080x1080, Cyberpunk_2077_Meme.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1636956126227-1.mp4 (383.76 KB, 640x640, ig__amanroy_20210309_09134….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1636956126227-2.mp4 (917.46 KB, 384x480, qamnju.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.168

File: 1637341559058.mp4 (2.19 MB, 640x360, RosenHotFoodJPDub-Bilibili….mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.169

File: 1637767085912-0.webm (2.76 MB, 640x360, 1502783424603.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1637767085912-1.webm (1.24 MB, 10x10, 1637400732731.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.170

File: 1638786158063-0.webm (2.74 MB, 480x360, 1637532911121.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1638786158063-1.webm (3.97 MB, 854x480, 1637178118476.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1638786158063-2.webm (380.54 KB, 288x360, 1637327087435.webm) ImgOps Google iqdb


Unikalūs IP: 3


File: 1636567846139.jpg (659.43 KB, 4032x3024, 1631267275192-1.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.163[Atsakyti]

Unikalūs IP: 1


File: 1636567765136.jpg (71.49 KB, 1080x1440, 1631267275192-0.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.162[Atsakyti]

Unikalūs IP: 1


File: 1613476487949.jpg (416 KB, 986x1024, baseddeprt.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.130[Atsakyti]

ale martwo
zapraszamy na wilno
>>

 No.131

to nasz nowy dom tutaj możemy uwolnić się od tyrańskich reżimów damiana

>>

 No.132

File: 1615464187957.png (1.12 MB, 907x632, 1598757457454.PNG) ImgOps Google iqdb

kurwa mac hahaha

Unikalūs IP: 2


File: 1605458675325.jpg (219.43 KB, 750x643, 1590258993908.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.127[Atsakyti]

>stumt
>stumt
>stumt
Alio, ponas litčene? Ar jūs gyvas?
>>

 No.128

File: 1607471262216.png (760.46 KB, 1046x675, 7895.png) ImgOps Google iqdb

>>127
merdėjantis

Unikalūs IP: 2


File: 1577093584886.jpg (123.51 KB, 790x1222, 26770403.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.116[Atsakyti]

Kaip sekasi savanoriaut?
Labai baisu?
Duoda pašaudyt?
Labai bara ir muša?
5 žinutės ir 1 žinutė su pav. nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.122

Laikas bėga nesustabdomai.

>>

 No.123

File: 1582989771569.gif (6.41 MB, 600x600, 89.gif) ImgOps Google iqdb

>>122
kuo tik greičiau prabėgtų visi šitie likę mėnesiai kariuomenėje tuo man tik būtų geriau

>>

 No.124

>>123
Gal jau grįžai ant visam?

>>

 No.125

>>124
Taip

>>

 No.126

>>125
Jė!!!

Unikalūs IP: 5


File: 1558800103148.gif (627.48 KB, 540x550, 1529186477260.gif) ImgOps Google iqdb

 No.86[Atsakyti]

katc katc katc
12 žinutės ir 4 žinutės su pav. nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.111

>>110
O kodėl tau patinka tamsa? Juk tamsoj gyvena pabaisos…

>>

 No.112

>>111
Nes aš pats ir esu pabaisa… BŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪŪ

>>

 No.113

>>112
O neeeeeeee! Nesuvalgyk manęs!!!!!

>>

 No.114

>>113
Tau labai pasisekė, kad aš nesu alkanas

>>

 No.115

Pumpurai pumpurėliai…
Juos ilgam užlaikė žiemužėlė

Unikalūs IP: 4


File: 1553339342485.jpg (88.05 KB, 494x336, 1372341070455.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.56[Atsakyti]

Visiškas lavonynas
12 žinutės ir 1 žinutė su pav. nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.82

File: 1557273497799.jpg (49.35 KB, 1024x576, 1556765447600.jpg) ImgOps Google iqdb

>>71
Vadinasi badausiu

>>

 No.99

>>82
Ar dar nenumirei iš bado?

>>

 No.100

Kodėl nulaužėt pagrindinį čianą?

>>

 No.101

>>100
Kad visi čia pereitų

>>

 No.102

File: 1561465398977.jpg (665.07 KB, 1920x2673, 3b77bf73e5c0f0cbe30f0a9ddd….jpg) ImgOps Google iqdb

>>99
Numiriau dabar aš rašau iš skaistyklos…

Unikalūs IP: 5


File: 1557273869878.jpg (88.13 KB, 600x802, 1556625763309.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.83[Atsakyti]

O koďēl kai lyja niekas nerenka vandens?
5 žinutės ir 3 žinutės su pav. nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.94

>>93
Ant kokių linuxų hostini?

>>

 No.95

>>94
Ubuntu server

>>

 No.96

>>95
Heh, nelabai hakeris…

>>

 No.97

>>96
Nu taip… O pats kiba Kali linux naudoji? :D

>>

 No.98

>>97
Ne, aš archą, nes esu kampuotas vaikis ;)

Unikalūs IP: 3


File: 1555878093462.png (654.67 KB, 1280x800, CTQHQHMFOI3P7RFBWD2GPXW355….png) ImgOps Google iqdb

 No.78[Atsakyti]

Tu supista bulvė!
>>

 No.79

ne tu

>>

 No.80

File: 1556895662699.png (332.26 KB, 640x480, bulve1.png) ImgOps Google iqdb

>>78
hmm?

>>

 No.81

File: 1557273357551.jpg (107.22 KB, 1200x800, 1556865862977.jpg) ImgOps Google iqdb

>>79
Aš nepakesiu tokiu ižeidimų!
>>80
Ķokia miela bulvė

Unikalūs IP: 3


Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]
Atgal [ 1 / 2 / 3 ]
| Katalogas | Pagrindinis 🏠