[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1550666188921.jpg (66.2 KB, 500x600, b98.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.1

Sveiki
>>

 No.2

Aš pirmas

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

>>

 No.3

>>2
neeee tu antras!

>>

 No.4

Ketvirtas

>>

 No.6

File: 1550673450659.jpg (406.14 KB, 850x700, 1546359933966.jpg) ImgOps Google iqdb


>>

 No.7

>>6
beveik, seni

>>

 No.8

ka tas pyderas fermeris rycka padare su senu cenu? prie gicio buvo gereu

>>

 No.9

>>8
Nesumokejo

>>

 No.10

kdl lietuva debilu krastas, chebra?

>>

 No.11

>>10
nes tu ce gyveni

>>

 No.13

>>10
nes pilna lietuvių

>>

 No.14

>>10
Atrodo visi 60 IQ jaunuoliai emigruoja, bet reikia nepamirsti, kad 30 iq senoliai dar cia

>>

 No.28

File: 1551039437677.jpg (91 KB, 461x410, 1518960038564.jpg) ImgOps Google iqdb

>>1
Gera Katana

>>

 No.29

File: 1551096921242.jpeg (26.28 KB, 367x500, 847169841228430465.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>28
ačiū

>>

 No.36

Ar aš vienas nusistatęs Futaba rėžimą, kad primintų geresnius laikus? ;_;

>>

 No.37

>>36
per daug skauda akis nuo šviesos

Unikalūs IP: 11


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]