[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1577093584886.jpg (123.51 KB, 790x1222, 26770403.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.116

Kaip sekasi savanoriaut?
Labai baisu?
Duoda pašaudyt?
Labai bara ir muša?
>>

 No.117

>>116
>Kaip sekasi savanoriaut?
Dar tik pati pradžia tai nieko įdomaus nedarom. Pagrinde tik mokėmės ėjimą rikiuotėje ir kaip elgtis su ginklu.
>Labai baisu?
Kol dar karo nėra tai nebaisu :D
>Duoda pašaudyt?
Dar nedavė
>Labai bara ir muša?
Jei vykdai įsakymus ir nedarai nesąmonių tai nieko ir nebūna :D tik kartais dėl vieno žmogaus nesąmonių visas kolektyvas turi pasportuoti…

>>

 No.118

>>117
>Jei vykdai įsakymus ir nedarai nesąmonių tai nieko ir nebūna
O tu vykdai ar esi tas, dėl kurio visas būrys kenčia?

>>

 No.119

>>118
Kol kas tai pirmas variantas, o kaip ateityje bus tai nežinau :D

>>

 No.120

Aišku.
Ačiū už atsakymus :)

>>

 No.121

File: 1577391762993.gif (614.58 KB, 500x281, 132464.gif) ImgOps Google iqdb

>>120
Nėra už ką :)

>>

 No.122

Laikas bėga nesustabdomai.

>>

 No.123

File: 1582989771569.gif (6.41 MB, 600x600, 89.gif) ImgOps Google iqdb

>>122
kuo tik greičiau prabėgtų visi šitie likę mėnesiai kariuomenėje tuo man tik būtų geriau

>>

 No.124

>>123
Gal jau grįžai ant visam?

>>

 No.125

>>124
Taip

>>

 No.126

>>125
Jė!!!

Unikalūs IP: 6


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]