[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1605458675325.jpg (219.43 KB, 750x643, 1590258993908.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.127

>stumt
>stumt
>stumt
Alio, ponas litčene? Ar jūs gyvas?
>>

 No.128

File: 1607471262216.png (760.46 KB, 1046x675, 7895.png) ImgOps Google iqdb

>>127
merdėjantis

Unikalūs IP: 2


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]