[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1613476487949.jpg (416 KB, 986x1024, baseddeprt.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.130

ale martwo
zapraszamy na wilno
>>

 No.131

to nasz nowy dom tutaj możemy uwolnić się od tyrańskich reżimów damiana

>>

 No.132

File: 1615464187957.png (1.12 MB, 907x632, 1598757457454.PNG) ImgOps Google iqdb

kurwa mac hahaha

Unikalūs IP: 2


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]