[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1632635332509.webm (2.59 MB, 640x272, juokas.webm) ImgOps Google iqdb

 No.136

Nauja webm tema
>>

 No.137

File: 1632635379364-0.mp4 (2.42 MB, 460x382, EJbv3WWaDt8fyahX.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1632635379364-1.mp4 (1.11 MB, 640x750, s7HC2pAI7VbTa9GD.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1632635379364-2.mp4 (356.88 KB, 340x426, video0.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.138

File: 1632678436762-0.webm (2.02 MB, 640x640, 1630434637002.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632678436762-1.webm (5.5 MB, 720x1280, 1629595399049 (1).webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632678436762-2.webm (1.36 MB, 1364x768, 1629231549753.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.139

File: 1632769959261-0.mp4 (4.43 MB, 720x1280, Facebook720p.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1632769959261-1.mp4 (7.72 MB, 1280x720, He1-KAKmLDwq04f1.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1632769959261-2.mp4 (838.01 KB, 640x538, mp4-1_1.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.140

File: 1632778660007-0.webm (3.78 MB, 540x360, 1628423770327.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632778660007-1.webm (332.46 KB, 578x360, 1629905659184.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632778660007-2.webm (1.65 MB, 1280x720, 1491393397794.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.141

File: 1632835866303-0.webm (1.91 MB, 640x640, 1625671748406.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632835866303-1.webm (1.14 MB, 480x480, 1526729476068.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.142

File: 1632846339325-0.mp4 (69.66 KB, 460x460, 5_6312022665645261788.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1632846339325-1.mp4 (557.01 KB, 480x480, 9kssb.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1632846339325-2.mp4 (454.91 KB, 480x480, bendy_schnoz_dog.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.143

File: 1632850504477-0.webm (2.15 MB, 640x360, 1629498381229.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632850504477-1.webm (3.98 MB, 1280x720, 1628732714678.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1632850504477-2.webm (2.03 MB, 854x480, 1498843204864.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.144

File: 1633020847951-0.mp4 (1.09 MB, 810x720, video0_7-15.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1633020847951-1.mp4 (1.46 MB, 434x360, penetrator.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1633020847951-2.mp4 (306.17 KB, 640x480, video0-24.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.145

File: 1633021631553-0.webm (3.82 MB, 480x270, 1572941745009.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633021631553-1.webm (2.76 MB, 198x360, rat cleaning itself.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633021631553-2.webm (3.77 MB, 640x360, 1623509462934.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.146

File: 1633174919101-0.webm (779.28 KB, 854x438, 1631631574531.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633174919101-1.webm (92.31 KB, 600x600, 1631302087001.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.147

File: 1633371189571-0.webm (4.78 MB, 600x256, 1448465602261.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633371189571-1.webm (4.63 MB, 1280x720, 1503349289103.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.149

File: 1633602037743-0.webm (3.67 MB, 1280x720, 1632394565398.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633602037743-1.webm (1.79 MB, 576x1024, 1631394011296.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.150

File: 1633905810332-0.webm (3.88 MB, 640x360, 1632937167848.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633905810332-1.webm (560.21 KB, 1280x720, 1633728801270.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1633905810332-2.webm (2.69 MB, 316x240, 1633874598574.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.151

File: 1634055224472-0.webm (994.28 KB, 640x360, 1586080127361-0.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1634055224472-1.webm (2.19 MB, 640x360, 1586080127361-1.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1634055224472-2.mp4 (2.54 MB, 480x360, A serious error occurred i….mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.152

File: 1634067642323-0.webm (4.79 MB, 1280x720, パトラちゃん様がコーラを振るだけ (1).webm) ImgOps Google iqdb

File: 1634067642323-1.webm (2.32 MB, 764x720, 1633617527318.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.153

File: 1634186566263-0.mp4 (1.51 MB, 576x1024, 6b4597b2106f07408d574bed10….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1634186566263-1.mp4 (8.18 MB, 480x360, 98c304e4c9a14deb27c8c4c388….mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.154

File: 1634834266899-0.webm (1.51 MB, 1600x640, 1634732116502.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1634834266899-1.webm (1.15 MB, 960x540, 1634490612560.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1634834266899-2.webm (957.8 KB, 640x480, 1632967964028.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.155

File: 1635087866426-0.mp4 (6.88 MB, 464x348, HLCertifiedpost_8daaef5226….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1635087866426-1.mp4 (1.08 MB, 640x640, trust_no_bitch.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.156

File: 1635266333128-0.mp4 (2.03 MB, 640x640, 1610987862811-2.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1635266333128-1.webm (907.55 KB, 405x720, 1525640349827.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1635266333128-2.webm (2.77 MB, 576x1024, 1633817396605.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.157

File: 1635660410496-0.mp4 (1.56 MB, 640x360, chair.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1635660410496-1.mp4 (833.92 KB, 480x480, EBaIvVxnMt2S-kpR.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1635660410496-2.mp4 (1.64 MB, 476x268, The_final_sex.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.158

File: 1635792488720-0.webm (1.82 MB, 480x360, 1634374699881.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1635792488720-1.webm (1.45 MB, 640x360, 1635468837649.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1635792488720-2.webm (795.88 KB, 1280x720, 1632947459457.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.159

File: 1635959174567-0.mp4 (1.73 MB, 492x466, video0.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1635959174567-1.mp4 (4.41 MB, 640x360, zc_th-2NKzAhlVYw.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1635959174567-2.mp4 (585.29 KB, 698x360, v09044g40000c5rikvjc77u8vk….mp4) ImgOps Google iqdb

>>158
Įspūdingos technologijos pirmajame video. Nors ir karinės, bet vis tiek gražu

>>

 No.160

File: 1636224739781-0.mp4 (915.42 KB, 640x360, muadn0.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1636224739781-1.mp4 (598.49 KB, 426x426, video0-455-1.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.161

File: 1636315551376.webm (6.33 MB, 854x480, Yuki Installs Gentoo-S8s9….webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.164

File: 1636710829970.mp4 (7.82 MB, 1280x720, this_sucks.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.167

File: 1636956126227-0.mp4 (1.12 MB, 1080x1080, Cyberpunk_2077_Meme.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1636956126227-1.mp4 (383.76 KB, 640x640, ig__amanroy_20210309_09134….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1636956126227-2.mp4 (917.46 KB, 384x480, qamnju.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.168

File: 1637341559058.mp4 (2.19 MB, 640x360, RosenHotFoodJPDub-Bilibili….mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.169

File: 1637767085912-0.webm (2.76 MB, 640x360, 1502783424603.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1637767085912-1.webm (1.24 MB, 10x10, 1637400732731.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.170

File: 1638786158063-0.webm (2.74 MB, 480x360, 1637532911121.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1638786158063-1.webm (3.97 MB, 854x480, 1637178118476.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1638786158063-2.webm (380.54 KB, 288x360, 1637327087435.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.171

File: 1639134106182-0.mp4 (1.54 MB, 1280x720, 3df219b863960357.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1639134106182-1.webm (2.8 MB, 460x460, aK6Y0z1_460svvp9.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1639134106182-2.mp4 (6.2 MB, 576x576, v10044g50000c6621prc77u16l….mp4) ImgOps Google iqdb

>>170
Tas antras video labiau stebina ne meškinu, bet to vairuotojo vairavimu…

>>

 No.172

File: 1639460831274-0.mp4 (851.17 KB, 476x268, dd2c365e9d2268fb27c1303f48….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1639460831274-1.webm (919.73 KB, 854x480, Nikocado Avocado Disappea….webm) ImgOps Google iqdb

File: 1639460831274-2.mp4 (3.4 MB, 576x720, P3adlZk.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.173

File: 1639783325648.webm (3.28 MB, 848x478, 1639468888217140475_848x4….webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.176

File: 1640260284317-0.mp4 (235.08 KB, 480x360, cereal_lain.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1640260284317-1.mp4 (6.09 MB, 416x224, VID-20211127-WA0000.mp4) ImgOps Google iqdb


>>

 No.185

File: 1640903745353.webm (2.99 MB, 960x540, KWAB.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.193

File: 1641551185372-0.webm (3.62 MB, 760x426, 1634450396665.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1641551185372-1.webm (779.28 KB, 854x438, 1631631574531.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1641551185372-2.webm (3 MB, 512x384, 1616391239002.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.215

gal kas turit kokių originaliu darbu išsaugotu iš 370ch? pamenu kažkoks webm su miau buvo bet as nespejau jo išsisaugot prieš čenui numirštant

>>

 No.216

File: 1642198974436-0.webm (3.27 MB, 480x480, 1624383711098.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1642198974436-1.webm (8.88 MB, 1280x720, 1637591598252.webm) ImgOps Google iqdb

>>215
turiu pora

>>

 No.217

File: 1642227583198-0.webm (2.27 MB, 480x720, bybiai čionge II dalis.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1642227583198-1.mp4 (9.13 MB, 720x480, bybiai čionge.mp4) ImgOps Google iqdb

>>215
Šitie du buvo vieni geriausių vidijo čionge.

>>

 No.219

File: 1642255356071-0.webm (1.19 MB, 640x480, 1483485542130.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1642255356071-1.webm (4.53 MB, 640x480, 1483486383159.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.221

File: 1642275566863-0.webm (1.05 MB, 244x518, miau.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1642275566863-1.mp4 (4.42 MB, 1280x720, HL2 skardine.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1642275566863-2.webm (2.61 MB, 1000x564, 1481319260221.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.222

File: 1642275902563.webm (9.37 MB, 640x360, 1613779787703.webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.277

File: 1642323848865.mp4 (195.58 KB, 480x270, XR7P0N15bqU1y34B.mp4) ImgOps Google iqdb

>>222
Dėkoju Vebemai, kad išsisaugojai mano amv! Reikės kada prisiruošt ir antrą padaryt.

>>

 No.282

File: 1642437502944.webm (10.16 MB, 640x360, jglvjb.webm) ImgOps Google iqdb

>>277
Išsaugojau, nes patiko ;)

>>

 No.284

File: 1642614374047-0.webm (3.94 MB, 500x300, lain.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1642614374047-1.webm (3.1 MB, 352x200, Nyan Nyan Rock Version-hp….webm) ImgOps Google iqdb


>>

 No.290

File: 1642662190461-0.mp4 (335.77 KB, 640x360, 1634376294_looped_16343762….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1642662190461-1.mp4 (9.14 MB, 1280x720, Nuleidžiu Armonaitei Ant J….mp4) ImgOps Google iqdb


Unikalūs IP: 8


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]