[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1550789751944.png (381.56 KB, 1387x1020, 1550595374164.png) ImgOps Google iqdb

 No.17

Kurklių edition'as.

Če.
>>

 No.18

File: 1550791622583.jpg (167.96 KB, 1920x1080, 1523113821300.jpg) ImgOps Google iqdb

ce

>>

 No.19

File: 1550823198512.jpg (189.12 KB, 1200x887, charles-bronson-1-jpg.jpg) ImgOps Google iqdb

>>17
če

>>

 No.20

>Animepydariu cenas
yikes!

>>

 No.21

File: 1550837020903.webm (2.2 MB, 200x400, mociutes.webm) ImgOps Google iqdb

>>17

>>

 No.22

>>20
>yikes
skausminga

Unikalūs IP: 6


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]