[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1553339342485.jpg (88.05 KB, 494x336, 1372341070455.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.56

Visiškas lavonynas
>>

 No.58

>>56
Morgas skamba geriau

>>

 No.59

>>58
Kaip pavadinsi taip nepagadinsi.

>>

 No.60

Spėkit kiek vidutuniškai per dieną čia apsilanko skirtingų žmonių

>>

 No.61


>>

 No.63

>>61
Atspėjai! kek
Kokio prizo tu norėtum?

>>

 No.65

>>63
norėčiau picos

>>

 No.66

>>65
Gerai tik pasakyk savo adresą ir aš tau atsiųsiu

>>

 No.67

>>66
visur ir visada, visur ir niekada

>>

 No.68

>>67
Atrodo, kad tu visgi nenori picos

>>

 No.69

File: 1553713518358.png (14.39 KB, 300x100, kurkliai370.png) ImgOps Google iqdb

Šitas čenas vis dar gyvas?
lol
https://370ch.lt
P.S Kurkliai valdo

>>

 No.70

>>68
nu nebent gausiu 10 picu tada gerai

>>

 No.71

>>70
Tada gal ne. Per daug nori.

>>

 No.82

File: 1557273497799.jpg (49.35 KB, 1024x576, 1556765447600.jpg) ImgOps Google iqdb

>>71
Vadinasi badausiu

>>

 No.99

>>82
Ar dar nenumirei iš bado?

>>

 No.100

Kodėl nulaužėt pagrindinį čianą?

>>

 No.101

>>100
Kad visi čia pereitų

>>

 No.102

File: 1561465398977.jpg (665.07 KB, 1920x2673, 3b77bf73e5c0f0cbe30f0a9ddd….jpg) ImgOps Google iqdb

>>99
Numiriau dabar aš rašau iš skaistyklos…

Unikalūs IP: 6


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]