[ b / int ] [ g / a / mu ]

/b/ - Apie viską

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1555878093462.png (654.67 KB, 1280x800, CTQHQHMFOI3P7RFBWD2GPXW355….png) ImgOps Google iqdb

 No.78

Tu supista bulvė!
>>

 No.79

ne tu

>>

 No.80

File: 1556895662699.png (332.26 KB, 640x480, bulve1.png) ImgOps Google iqdb

>>78
hmm?

>>

 No.81

File: 1557273357551.jpg (107.22 KB, 1200x800, 1556865862977.jpg) ImgOps Google iqdb

>>79
Aš nepakesiu tokiu ižeidimų!
>>80
Ķokia miela bulvė

Unikalūs IP: 3


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]