[ b / int ] [ g / a / mu ]

/mu/ - Muzika

Vardas
El. paštas
Tema
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4

| Katalogas | Pagrindinis 🏠

File: 1550828667849.jpg (58.1 KB, 577x583, lego.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.3[Atsakyti]

1 žinutė nerodoma. Norėdamas peržiūrėti spausk 'Atsakyti'.
>>

 No.5

>>4
buvau pamiršęs minecraft muziką ir kokia raminanti ji yra
ačiū

>>

 No.8>>

 No.10


>>

 No.11


Unikalūs IP: 3


File: 1561468840899.webm (18.28 MB, 1280x720, 47989609c30cdc312fcc82ccc….webm) ImgOps Google iqdb

 No.6[Atsakyti]

>>

 No.7

File: 1561469460831.jpg (116.35 KB, 2205x1241, 42464be32df6765352976e1e80….jpg) ImgOps Google iqdb

>>6
Roko temą norėjau pasakyti, labiausiai noriu arba be balsų arba su japoniškais balsais nes man nepatinka kaip skamba anglų kalbą
https://soundcloud.com/danteandsparda/highschool-of-the-dead-opening

Unikalūs IP: 1


File: 1550673248862.jpg (52.6 KB, 1280x720, maXXXas.jpg) ImgOps Google iqdb

 No.1[Atsakyti]

>>

 No.2

silpnai stumi

Unikalūs IP: 2


Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]
Atgal [ 1 ] Kitas | Katalogas | Pagrindinis 🏠