[ b / int ] [ g / a / mu ]

/mu/ - Muzika

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1561468840899.webm (18.28 MB, 1280x720, 47989609c30cdc312fcc82ccc….webm) ImgOps Google iqdb

 No.6

>>

 No.7

File: 1561469460831.jpg (116.35 KB, 2205x1241, 42464be32df6765352976e1e80….jpg) ImgOps Google iqdb

>>6
Roko temą norėjau pasakyti, labiausiai noriu arba be balsų arba su japoniškais balsais nes man nepatinka kaip skamba anglų kalbą
https://soundcloud.com/danteandsparda/highschool-of-the-dead-opening

Unikalūs IP: 1


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]