[ b / int ] [ g / a / mu ]

/mu/ - Muzika

Vardas
El. paštas
Žinutė
Failas
Embed(vaizdo įrašo URL įterpimui)
Slaptažodis (Failų ištryinimui.)
Maksimalus failo dydis: 44MB
Palaikomi formatai: png, jpg, bmp, gif, webm, mp4


File: 1561468840899.webm (18.28 MB, 1280x720, 47989609c30cdc312fcc82ccc….webm) ImgOps Google iqdb

 No.6

>>

 No.7

File: 1561469460831.jpg (116.35 KB, 2205x1241, 42464be32df6765352976e1e80….jpg) ImgOps Google iqdb

>>6
Roko temą norėjau pasakyti, labiausiai noriu arba be balsų arba su japoniškais balsais nes man nepatinka kaip skamba anglų kalbą
https://soundcloud.com/danteandsparda/highschool-of-the-dead-opening

>>

 No.12

File: 1642521342672.mp4 (10.21 MB, 1280x720, Nabašnikai.mp4) ImgOps Google iqdb

>>7
Px, kad praėjo 3 metai, bet šę, prašom: https://youtu.be/14gtauBh9FQ

>>

 No.17

šiandienos proga: https://youtu.be/GkOFKaZMOiw

>>

 No.36

File: 1660822422957-0.mp4 (6.31 MB, 1280x720, Mass of the Fermenting Dre….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1660822422957-1.mp4 (15.14 MB, 1280x720, Yuu Kobayashi Miyuki Sawas….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1660822422957-2.webm (3.99 MB, 214x214, 1658014199550.webm) ImgOps Google iqdb

Tema atitinkantis postas

>>

 No.37

File: 1661022867639.webm (5.58 MB, 300x270, サイダーと君.webm) ImgOps Google iqdb

>>36
Masu Dore geras

>>

 No.38

File: 1661600167746.mp4 (5.61 MB, 1080x1080, DESUTROY.mp4) ImgOps Google iqdb

>>37
Midori irgi geruliai.

Unikalūs IP: 5


[Grįžti][Eiti į viršų] [Katalogas] | [Pagrindinis 🏠][Rašyti atsakymą]
Ištrinti komentarą [ ]
[ b / int ] [ g / a / mu ]